Homepage OVE Collectie Publicaties OVE Zoekresultaat

Zoekresultaat:    2006     

Aantal gevonden publicaties : 20   (uit: 2461)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Databasenummer: 00029  
Jaarverslag 2006 Oudheidkundige Vereniging "Ermeloo"
Jaarverslag           (2006)    [Wijngaarden van, D.J.]
- Het jaar 2006 betekende voor het Romeinse Marskamp, op Ermelose bodem de start en de
afronding van een groots restauratieproject.
- St. van Loo-voorzitter; D.J. van Wijngaarden-secretaris; G. van Norden-penningmeester;
E. Lubbersen-bestuurslid en vice-voorzitter; T. Hazeu-bestuurslid
Aantal leden: 706
Lezingen:
* "Bivakkeerde er in of rond het jaar 770 na chr. een Romeins legioen op de Ermelosche heide in het daar aanwezige marskamp? Wel veel vragen maar slechts enkele antwoorden"
door Peter Yska
* Diavoorstelling van oude prentbriefkaarten van Oud- en Nieuw Groevenbeek en de contreien van Ermelo door Anton Klaassen
* "Landgoederen van de Gelderse Vallei" door Gerrit de Graaf
* Excursie naar het Koninklijk Park "Het Loo" te Apeldoorn met rondleiding van de heer en mevrouw Maassen
* "Met de hond en de hondenkar terug in de historie" door Bert Willemen
* "Over Peereboom, Palmbosch, Polslag en .... pantoffels" Het westelijk gedeelte van de gemeente Ermelo, door Hans van Dijk

Eigen beheer;  
 

2. Databasenummer: 01171  
Landgoed Staverden Informatieblad
Brochure           (2006)    [Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen]
Thema's: Geschiedenis; witte pauwen; Veluws beeklandschap; terreintypen; flora en fauna; beheer; wandelen; antwoordkaart
Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen;  
 

3. Databasenummer: 01252  
Kans op een miljoen euro voor Waardenburg of Staverden
Brochure           (2006)    [Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen]
Over nieuw televisieprogramma van AVRO en Bank Giro Loterij Restauratie, waarin het gaat om de hoofdprijs van € 1.000.000
Gelders Landschap en Geldersche Kasteelen;  
 

4. Databasenummer: 01285  
Lezing: “Bivakkeerde er in of rond het jaar 170 na Chr. een Romeins legioen op de Ermelose heide in het daar aanwezige marskamp? Wel veel vragen maar slechts enkele antwoorden” door Peter Yska
Convocatie           (25 januari 2006)    [D. J. van Wijngaarden]
In deze lezing komen de volgende zaken aan de orde: de werving, opleiding en inzet van
militairen in de periode van de keizers, een overzicht van de Romeinse legerorganisatie, de Limes; de noordgrens van het Romeinse Rijk in oa Nederland, de betekenis van de Veluwe voor de Romeinse militaire organisatie, het landschap rond Ermelo circa 170 jaar na Chr., het marskamp op de Ermelose heide: de ligging, opgravingen en bijzonderheden, de verplaatsing van Romeinse eenheden en het inrichten van een marskamp en tenslotte over keizer Marcus Aurelius en zijn militaire problemen tussen 161 en 180 na Chr.
Plaats: De Dialoog / Aantal bezoekers: 150

Oudheidkundige Vereniging Ermeloo;  
 

5. Databasenummer: 01286  
JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING 2006
Convocatie           (22 februari 2006)    [D. J. van Wijngaarden]
Aftredend als bestuurslid is E. Lubbersen. Hij stelt zich, op eigen verzoek, voor de
periode van één jaar herkiesbaar. Aftredend en herkiesbaar als secretaris is D.J. van Wijngaarden. Eventuele tegenkandidaten kunnen tot aanvang van dc vergadering bij de voorzitter worden aangemeld.
Plaats: De Dialoog

Oudheidkundige Vereniging Ermeloo;  
 

6. Databasenummer: 01287  
Lezing: “Landgoederen van de Gelderse Vallei” door Gerrit de Graaff uit Barneveld.
Convocatie           (29 maart 2006)    [D. J. van Wijngaarden]
In deze serie over de landgoederen van de Gelderse Vallei zal aandacht worden besteed aan het landschap,'de planten en dieren, de geschiedenis van de buitenplaatsen en de vroegere bewoners. Op sommige van deze landgoederen, met een glorieus verleden, zijn nog restanten te vinden van de authentieke rechtlijnige Franse tuinaanleg. De meeste parken zijn na 1813 echter vergraven in de Engelse romantische landschapsstijl, herkenbaar aan: vijvers met eilandjes, kronkelpaden en exotische bomen. Talloze luchtopnamen zullen op deze avond een goed beeld geven van het patroon van deze parken. Eeuwenlang zijn deze landgoederen zorgvuldig beheerd en in stand gehouden door de grootgrondbezitters.
Plaats: De Dialoog / Aantal bezoekers: 200

Oudheidkundige Vereniging Ermeloo;  
 

7. Databasenummer: 01288  
Excursie: Koninklijk Park Paleis “Het Loo” te Apeldoorn.
Convocatie           (27 mei 2006)    [D. J. van Wijngaarden]
Het programma voor deze middag is als volgt: om 14.00 uur start rondleiding in het
Koninklijke Park. Rond 16.00 uur afsluiting rondwandeling en gebruik van een consumptie in het theehuis. Terugkomst in Ermelo ca 17.00 uur. Plaats: Apeldoorn

Oudheidkundige Vereniging Ermeloo;  
 

8. Databasenummer: 01289  
Lezing: “Met de hond en de hondenkar terug in de historic”, door Bert Willemen uit Rijen.
Convocatie           (27 september 2006)    [D. J. van Wijngaarden]
Een unieke lezing, met een niet alledaags onderwerp, bij de opening van het nieuwe
verenigingsseizoen. Bert Willemen uit het Brabantse Rijen laat u op deze avond kennis-maken met de historie van de hondenkar, een transportmiddel dat in Nederland volledig uit het straatbeeld verdwenen is. Met de opheffing van de “Trekhondenwet” in 1962 werd het gebruik ervan officieel strafbaar
Plaats: De Dialoog / Aantal bezoekers: 160

Oudheidkundige Vereniging Ermeloo;  
 

9. Databasenummer: 01290  
Lezing: “Over Peereboom, Palmbosch, Polslag en pantoffels”, het westelijk deel van de gemeente Ermelo, door Hans van Dijk.
Convocatie           (29 november 2006)    [D. J. van Wijngaarden]
Het 1200-jarig bestaan van Telgt vormt natuurlijk een goede aanleiding om deze buurtschap en het jongere “broertje” Horst weer eens voor het voetlicht te plaatsen. De historie van de boerderijen en hun bewoners, de school en alle andere facetten van de buurt zullen in een bonte stoet voorbijkomen. Zoals we van Hans gewend zijn zullen de begeleidende fraaie “plaatjes” niet ontbreken. Laat deze boeiende verenigingsavond dus niet“aan uw neus voorbij gaan”.
Plaats: De Dialoog / Aantal bezoekers: 240

Oudheidkundige Vereniging Ermeloo;  
 

10. Databasenummer: 01291  
Persbericht: Historische beelden in de lezing over een verdwenen transportmiddel.
Persbericht           (11 mei 2006)    [Bert Willemen]
Zie ook de volgende documenten 01291, 01292, 01293, 01294 voor het hele persbericht.
B. Willemen;  
 

11. Databasenummer: 01292  
Persbericht: Historische beelden in de lezing over een verdwenen transportmiddel.
Persbericht           (11 mei 2006)    [B. Willemen]
Tot ver in de jaren twintig van de 20e eeuw kwam de hondenkar vrij algemeen voor. De trekkracht van de hond bleek de mens goed van dienst te kunnen zijn. Ingespannen voor-, onder- of achter de kar liet de mens de hond voor hem werken. Allerlei lasten en vrachten werden zo per hondenkar vervoerd.
Zie ook de volgende documenten 01291, 01292, 01293, 01294 voor het hele persbericht.

B. Willemen;  
 

12. Databasenummer: 01293  
Persbericht: Historische beelden in de lezing over een verdwenen transportmiddel.
Persbericht           (11 mei 2006)    [B. Willemen]
Om met zo'n hondenkar te mogen rijden moest men aan een aantal verplichtingen voldoen. Men had een vergunning nodig ingevolge de "Trekhondenwet van 1910". Er waren veel mensen die een vergunning hadden, en dus ook een hondenkar bezaten, waarvoor één of meer honden liepen. Zie ook de volgende documenten: 01291, 01292, 01293 en 01294 voor het hele persbericht.
B. Willemen;  
 

13. Databasenummer: 01294  
Persbericht: Historische beelden in de lezing over een verdwenen transportmiddel.
Persbericht           (11 mei 2006)    [B. Willemen]
Afbeeldingen, foto's, gebruiksvoorwerpen, instructies met betrekking tot de uitvoering
van de “Trekhondenwet”, tekeningen, meetinstrumenten, diverse andere vormen van gegevens, van bijvoorbeeld: bakkerwagens, bierwagens, gereedschapwagens, mitrailleurwagens, munitiewagens, petroleumwagens of oliewagens, poeliers met de hondenkar, postbodes met de hondenkar, scharensliep met de hondenkar, slagers met de hondenkar, straatvegers met de hondenkar, visventers met de hondenkar, bijzondere beroepsgroepen met een hondenkar, ingespannen hondenkarren met meerdere honden, enzovoorts.
Voor de ontbrekende plaatjes zie ook document 01289 / Zie ook de volgende documenten: 01291, 01292, 01293, 01294 voor het hele persbericht.

B. Willemen;  
 

14. Databasenummer: 01295  
Bon voor de aanschaf van het boek: De mammoet van De Schapendrift
Bon           (2006)    [Oudheidkundige Vereniging Ermeloo]
Deze korte biografie van het leven van Prof. Dr. Philip Abraham Kohnstamm, die grote bekendheid verwierf op het gebied van godsdienstfilosofie, opvoedkunde en maatschappijleer. Dit boek is ook te vinden in de bibliotheek van de Oudheidkundige Vereniging Ermeloo 37
Eigen beheer;  
 

15. Databasenummer: 02025  
Feestje in Telgt
Krantenknipsel           (2006)    [Hans van Dijk]
Horst en Telgt vieren dit jaar feest. De aanleiding is dat Telgt 1200 jaar bestaat. Het was in 806 dat een document werd opgesteld en dat document is toevallig bewaard gebleven.
Ermelo's Nieuwsblad;  
 

16. Databasenummer: 02064  
Nieuwsbrief Horst-Noord
Brochure           (7 juni 2006)    [G.B. van der Leest]
Wat gaat er in het gebied Horst-Noord gebeuren?
In de noord-westpunt van het gebied zal een kasteelachtig complex worden gebouwd, met eengezinswoningen en appartementen. Zie ook 02065 voor de achterzijde.

Gemeente Ermelo;   1 
 

17. Databasenummer: 02065  
Nieuwsbrief Horst-Noord
Brochure           (7 juni 2006)    [G.B. van der Leest]
Vervolg informatieblad. Zie ook 02064
Gemeente Ermelo;   1 
 

18. Databasenummer: 02082  
Groen licht voor de bouw van "De Horster Brinken".
Brochure           (2006)    [Projectmakelaars]
Bouw van "De Horster Brinken" en kasteel "Groot Horloo".
Projectmakelaars;   1 
 

19. Databasenummer: 02149  
Trijntje de Jong woont 50 jaar op 's Heeren Loo.
Convocatie           (4 januari 2006)    [Trijntje de Jong]
Uitnodiging van Trijntje de Jong.
?;   1 
 

20. Databasenummer: 02450  
Documentenmap 7 met allerhande krantenknipsels uit Ermelo
Krantenknipsel           (1990-2010)    [-]
Een map vol met krantenknipsels geordend per rubriek.
SCHENKING PETER BRAAKSMA
NOVEMBER 2018
Deze schenking bestond uit een verzameling opgeplakte documenten (krantenknipsels) in een tweetal grote ordners.
Om deze informatie enigszins toegankelijk te maken, is de dikwijls interessante informatie gearchiveerd in thema’s, gescheiden door gekleurde tabbladen en inhoudsopgave van het thema.
De thema’s in deze map zijn resp.:
1. Oudheidkundige Vereniging Ermeloo
2. Serie: Langs de grens van Ermelo – door Peter den Dikken uit Erm. Weekblad
3. Voortgezet Onderwijs in Ermelo . . . .
4. Ermelo . . . zorgdorp ( incl. monumenten)
5. Molen “De Koe” – sieraad voor Ermelo
6. Ermelo- algemeen
7. Ermelo heeft ‘t . . . . .
8. Terugblik op een aantal jaren / Ermelo door de eeuw heen . . .

9. Wijkplatform Horst & Telgt: - - De 100-jarige geschiedenis van de Goede Herderschool (1908-2008)
- 1200 jaar Telgt

-;   1 
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 6 mei 2019