Homepage OVE Collectie Publicaties OVE Zoekresultaat

Zoekresultaat:    stencil   (in veld: Medium)     

Aantal gevonden publicaties : 46   (uit: 2461)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Databasenummer: 00001  
Jaarverslag 1978
Jaarverslag           (januari 1979)    [Dijk van, J.W.P]
Het eerste jaarverslag van de pas opgerichte Oudheidkundige Vereniging "Ermeloo". Daar dit eerste jaarverslag in de loop van de jaren onduidelijk was geworden om te lezen, hebben we het,om als pdf gescand te kunnen worden,overgetypt.
Het Bestuur van de Oudheidkundige Vereniging "Ermeloo" over het jaar 1978 werd gevormd door de heren: A.R. van der Graaf,vz.; A. de Groot,secr. en F.A. Roest, penningm. Ds. A. de Groot kon zich niet opnieuw verkiesbaar stellen en in de vergadering van 15 november werd J.W.P. van Dijk als zijn opvolger in het bestuur gekozen.
Aantal leden: 64Eigen beheer;  
 

2. Databasenummer: 00002  
Jaarverslag 1979 Oudheidkundige Vereniging "Ermeloo"
Jaarverslag           (1979)    [Dijk van, J.W.P]
Verslag van de activiteiten van de Oudheidkundige Vereniging "Ermeloo" in 1979.
Aantal leden: 67

Eigen beheer;  
 

3. Databasenummer: 00003  
Jaarverslag Oudheidkundige Vereniging "Ermeloo" 1980
Jaarverslag           (1981)    [Dijk van, J.W.P.]
Verslag van de activiteiten van de Oudheidkundige Vereniging in 1980
Ledenaantal: 66

Eigen beheer;  
 

4. Databasenummer: 00004  
Jaarverslag 1981 Oudheidkundige Vereniging "Ermeloo"
Jaarverslag           (1981)    [Dijk van, J.W.P]
Verslag van de activiteiten van de vereniging in 1981.
Aantal leden: 69

Eigen beheer;   1 
 

5. Databasenummer: 00012  
Jaarverslag Oudheidkundige Vereniging "Ermeloo" 1989
Jaarverslag           (1989)    [Dijk van, J.W.P.]
Verslag van de activiteiten en de door de vereniging gehouden lezingen in 1989 en een groot artikel over het huis "Rustoord", het tegenwoordige "De Rietzoom" op park Veldwijk (Hortensialaan)
Aantal leden: 67

Eigen beheer;  
 

6. Databasenummer: 00013  
Jaarverslag 1990 Oudheidkundige Vereniging "Ermeloo"
Jaarverslag           (1990)    [Dijk van, J.W.P.]
Inhoud bevat een verslag van het aantal leden, een bestuurswissel en een vrij uitgebreide beschrijving van de gehouden lezingen.
Eigen beheer;  
 

7. Databasenummer: 00014  
Jaarverslag 1981 Oudheidkundige Vereniging "Ermeloo"
Jaarverslag           (1991)    [Dijk van, J.W.P.]
Inhoud bevat een verslag van het aantal leden en een verslag van de verenigingsavonden die in 199l werden gehouden.
Bestuurssamenstelling:
H.J. van Beek (voorzitter), A.J. Vonkeman (penningmeester) en J.W.P. van Dijk(secretaris)
Aantal leden: 70

Eigen beheer;  
 

8. Databasenummer: 00015  
Jaarverslag 1992 Oudheidkundige Vereniging "Ermeloo"
Jaarverslag           (1992)    [Dijk van, J.W.P.]
Verslag van de activiteiten van de vereniging in 1992. Het aantal leden is in dit jaar de 110 gepasseerd. Verheugend was het dat de vereniging kans zag om een eigen mededelingenblad het licht te doen zen. De eerste nummers verschenen in juni en december en werden goed ontvangen.
Eigen beheer;  
 

9. Databasenummer: 00016  
Jaarverslag 1993 Oudheidkundige Vereniging "Ermeloo"
Jaarverslag           (1993)    [Dijk van, J.W.P]
Het bestuur had dezelfde samenstelling als in voorgaande jaren en bestond uit de heren: H.J. van Beek, A.J. Vonkeman en J.W.P. van Dijk.
Het ledenaantal bedroeg dit jaar: 150.
Lezingen:
* Mevrouw Rothfusz - van Beveren: Ds. H.W. Witteveen en zijn Zendingskerkhof.
* Klaas Friso: Lezing over Ermelo en omgeving
* Films en dia's van Ermelo.
* Mevrouw Hop: Over het dorp Hierden
* Jaap Bonhof: Onze regio in de prehistorie

Eigen beheer;  
 

10. Databasenummer: 00017  
Jaarverslag 1994 Oudheidkundige Vereniging "Ermeloo"
Jaarverslag           (1994)    [Lubbersen, E.]
Een met de hand geschreven jaarverslag. Bestuurswisseling: Voorzitter H.J. van Beek, penningmeester A.J. Vonkeman, ledenadministratie en redactie J.W.P. van Dijk, secretaris E. Lubbersen. Contributie: f 25,00
Lezingen:
* Het oude dorp Ermelo door Hans van Dijk
* Leuvenum en Staverden door mevr. Roelofsen
* Oude films over Ermelo Groevenbeek door C.C.A. Jansen
* Ir. L.A.A. Romeijn Tijdmeting door de eeuwen heen

Eigen beheer;  
 

11. Databasenummer: 00018  
Jaarverslag 1995 Oudheidkundige Vereniging "Ermeloo"
Jaarverslag           (1995)    [Lubbersen, E.]
Het verenigingsblad "Van 't Erf van Ermel" verscheen in dit jaar driemaa1.
Aantal leden: 210
Lezingen:
* 25-01-'95 door J.W.P. van Dijk over Tonsel, Telgt en Horst;
* 29-03-'95 door G.J. Zwanenburg: Opsporing, bemanning en vliegtuigwrakken van de Tweede Wereldoorlog;
* 26-04-'95 W. Vlijm over het verzet in Ermelo 194O -1945;
* 18-05-'95 Excursie Groevenbeek o.l.v. C.C.H. Jansen;
* 31-05-'95 Overhandiging 1e exemplaar van het boek "In Vredesnaam" aan de schrijver, de heer W. Vlijm.
* 27-09-'95 door D. Bo11 met videofilms van Oud-Ermelo;
* 29-11-'95 P. van Beek, archivaris over: Wat bieden archieven en hoe is daarin de weg te vinden.

Zie ook Index van het verenigingsblad(https://Van 't Erfvan Ermel.nl/home.php).

Eigen beheer;  
 

12. Databasenummer: 00019  
Jaarverslag 1996 Oudheidkundige Vereniging "Ermeloo"
Jaarverslag           (1996)    [Lubbersen, E.]
Het bestuur werd gevormd door: H.J. van Beek-voorzitter, E. Lubbersen-secretaris,
S. van Loo-penningmeester en J.W.P. van Dijk-bestuurslid.
Aantal leden: 254
Door een commissie is een voorlopige monumentenlijst opgesteld.
Lezingen:
* Architectuur op de N.W.-Veluwe door mevrouw Vinke- Makaske.
* Jac. Gazenbeek Stichting door de heer L. Fraanje
* Het archief van Nunspeet en Ermelo door P. van Beek
* A. Sulman Gemeentelijke en kerkelijke bestuurders
* Dick Boll films over oud-Ermelo

Eigen beheer;  
 

13. Databasenummer: 00020  
Jaarverslag 1997 Oudheidkundige Vereniging "Ermeloo"
Jaarverslag           (1997)    [Lubbersen, E.]
In de gemeentelijke monumentencommissie vertegenwoordigde de heer W.C.F. Hageman de vereniging.
Aantal leden: 271
Lezingen:
* P. Tazelaar: Historie en Natuur van Staverden.
* Mw. J. Verhagen-van Leeuwen: Nieuw Groevenbeek
* K. Roodenburg: Kunstenaars van de Noordwest-Veluwe
* J.W.P. van Dijk "Van heg en steg" in Ermelo'
* W. C. F. Hageman, Ermelo's monumenten.

Eigen beheer;  
 

14. Databasenummer: 00021  
Jaarverslag van de Oudheidkundige Verenigng "Errneloo" over het jaar 1998
Jaarverslag           (1998)    [Lubbersen, E.]
Bestuurssamenstelling in 1998: H.J. van Beek-voorzitter, E. Lubbersen-secretaris,
S. van Loo-penningmeester en J.W.P. van Dijk-bestuurslid.
Ledenaantal: 300
Lezingen:
* "De Duitse luchtafweer boven Nederland" door P. Yska
* T.G.H. Versluijs verzorgde lezing over M.J. Chevallier
* Rondleiding door de tuinen van kasteel Staverden met als gids de heer G. van den Bosch
* J. Kas met "Geloven op de Veluwe"
* Ds. A.Th. Rothfusz hield in de Oude Kerk een lezing over "Restauratie Oude Kerk".

Eigen beheer;  
 

15. Databasenummer: 00022  
Jaarverslag van de Oudheidkundige Vereniging "Ermeloo" over het jaar 1999
Jaarverslag           (1999)    [Lubbersen, E.]
Aantal leden 352
Lezingen:
* C. Steyger "De luchtoorlog boven de NW-Veluwe"
* G. Maassen - lezing over Prins Hendrik
* Excursie "De 10 malen" - Schovenhorst, Putten
* W. Vlaanderen "Begraven door de eeuwen heen"
* P. Yska "Activiteiten rond Stelling Hase"

Eigen beheer;  
 

16. Databasenummer: 00023  
Jaarverslag van de Oudheidkundige Vereniging "Ermeloo" jaar 2000
Jaarverslag           (2000)    [Wijngaarden van, D.J.]
In het jaar 2000 bestond het bestuur uit de volgende personen:
H.J. van Beek-voorzitter, E. Lubbersen-secretaris en bestuurslid, D.J. van Wijngaarden- bestuurslid en secretaris, S. van Loo-penningmeester, J.W.P. van Dijk-bestuurslid. Aantal leden: 409
Lezingen:
* Grootouders Bouwkunst door mevrouw T. Loggers uit Ermelo
* Herkomst en betekenis van veld- en boerderijnamen op de Veluwe door de heer D. Otten
* Rondleiding door monumentenstad Elburg
* Een zwerftocht door het landschap van Ermelo door de heer K. Friso
* De luchtinvasie van september 1944 en de evacuatie van de Zuid-Veluwezoom naar Ermelo e.o. door de heer C. Janse

Eigen beheer;  
 

17. Databasenummer: 00024  
Jaarverslag van de Oudheidkundige Vereniging "Ermeloo" over het jaar 2001
Jaarverslag           (2001)    [Wijngaarden van, D.J.]
De officile afronding van de renovatie van begraafplaats "De Kruiskamp' Door de aanwezigheid van velen werd de l3e juni een memorabele dag in de geschiedenis van de vereniging.
Aantal leden: 498
Lezingen:
* De streekdracht van de N.W. Veluwe van 1800 tot heden, in het bijzonder van Hierden en Ermelo door de heer R. Lotterman
* "In het voetspoor van de tekenaar'door Hans van Dijk
* Excursie en rondleiding Boerderijmuseum "De Bovenstreek" in Oldebroek
* Korte lezing over de geschiedenis van begraafplaats "De Kruiskamp" door Hans van Dijk
* De geschiedenis van de stamlijn Utrecht-Kampen van "de Nederlandsche Centraal Spoorwegmaatschappiij" (N.C,S.) en de spoorweghalte Ermelo door de heer J. van der Meer
* Oude stadsplattegronden van Veluwse steden door de heer J. Augusteijn

Eigen beheer;  
 

18. Databasenummer: 00025  
Jaarverslag 1996 Oudheidkundige Vereniging "Ermeloo"
Jaarverslag           (2002)    [Wijngaarden van, D.J.]
Voorzitter H.J. van Beek, was na een herseninfarct, plotseling opgenomen in een
ziekenhuis in Parijs.
Lezingen:
* "Stamboomonderzoek, is dat iets voor mij?" door de heer F.G.M. Manche
* In de Tweede Wereldoorlog omgekomen Duitse en geallieerde militairen en hun begrafenis in de gemeenten Ermelo en Harderwijk" door de heer P. Yska
* Excursie en rondleiding in de historische binnenstad van Hattem en de Grote- en/of St. Andreaskerk o.l.v. de gids mevrouw A.J. Noordzij
* Industrieel erfgoed in Gelderland door drs. P. Nijhof
* Het ontstaan van Midden-Nederland in de ijstijden door dr. H.J.A. Berendsen
Aantal leden: 526

Eigen beheer;  
 

19. Databasenummer: 00026  
Jaarverslag 2003 Oudheidkundige Vereniging "Ermeloo"
Jaarverslag           (2003)    [Wijngaarden van , D.J.]
Het verenigingsjaar 2003 stond, naast de gebruikelijke activiteiten, grotendeels in het teken van de jubileumviering t.g.v. ons 25-jarig bestaan.
Ledenaantal: 571
Lezingen:
* "Buitenplaatsen rond de Veluwe" door de heer P. Tazelaar
* "Het Belgenkanp te Harderwijk in de periode 1914-1918" doorde heer A.L. Reijngoudt
* "Portret van een Boerderij" door de heer G. de Graaf

Eigen beheer;  
 

20. Databasenummer: 00053  
Uitnodiging Jaarlijksche algemeene vergadering van de V.V.V.
Convocatie           (07-05-1935)    [Buskop J.]
Het Bestuur van V.V.V. noodigt U uit tot bijwoning der Jaarlijksche algemeene vergadering op Woensdag 15 Mei a.s. bij Wiedenhoff, Aanvang 8 uur
Aan hen, die hun adres (en enkele korte mededelingen) wenschen opgenomen te zien op de NIEUWE PENSIONLIJST, wordt verzocht dit omgaand op te geven. De lijst wordt a.s. Vrijdag afgedrukt. Kosten f 2,50 per adres
Zie ook document 00051

 

21. Databasenummer: 01172  
Tolnieuws
Boekje           (april 1996)    [Bestuur Oranje Vereniging]
Gezamenlijke uitgave van de verenigingen van Staverden, Leuvenum en Speuld
Oranjevereniging Leuvenum Staverden

Eigen beheer;  
 

22. Databasenummer: 01173  
Tolnieuws
Boekje           (mei 1997)    [Gezamenlijke uitgave van de Verenigingen van Staverden, Leuvenum en Speuld]
Programma Oranjefeest 1997
Eigen beheer;  
 

23. Databasenummer: 01208  
Blad met steekwoorden m.b.t. kapel Staverden
Stencil              [Goossen van den Bosch]
Vr 12e eeuw, 12e eeuw, Infrastructuur, Reformatie, Elspeet, Kemper, Joh. 21:1-6, Trekkersdienst
 

24. Databasenummer: 01225  
Gemeente Ermelo, vernummering van de wijken F, G, H, I, K.
Namenlijst           (?)    [Gemeente Ermelo]
Allee, De Beek, Drierweg, Garderenseweg
Gemeente Ermelo;  
 

25. Databasenummer: 01226  
Gemeente Ermelo, vernummering van de wijken F, G, H, I, K.
Namenlijst              [Gemeente Ermelo]
Garderenseweg vervolg) Hessenmeer, Koningsweg, Lageveld, Leuvenumseveld, Buurtweg en Oude Zwolseweg
Gemeente Ermelo;  
 

26. Databasenummer: 01227  
Gemeente Ermelo, vernummering van de wijken F, G, H, I, K.
Namenlijst              [Gemeente Ermelo]
Wijk H (De Beek), Wijk I (Staverden) en Wijk K (Leuvenum)
Deze namenlijst kunt u hier downloaden (links onderaan de side)

Gemeente Ermelo;  
 

27. Databasenummer: 01228  
Gemeente Ermelo, vernummering van de wijken F, G, H, I, K.
Namenlijst              [Gemeente Ermelo]
Paleisweg, Poolseweg, Postweg, Speulderveld, Sprielderweg, Staverdenseweg, Uddelermeer, Uddelermeerweg en Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg
Gemeente Ermelo;  
 

28. Databasenummer: 01229  
Gemeente Ermelo, vernummering van de wijken F, G, H, I, K.
             [Gemeente Ermelo]
Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg (vervolg), Veenweg, Tonnenberg en Stakenberg
Gemeente Ermelo;  
 

29. Databasenummer: 01270  
De molen van het kwartaal
Krantenknipsel           (?)    [A.J. IJzerman]
Het is niet zo bekend, dat niet alleen op de Oost- en Zuid-Veluwe, maar ook op de Noordwest-Veluwe een niet onbelangrijk aantal papiermolens heeft gestaan. De molens werden in een vrij korte tijd gesticht en verdwenen alle in de 19e eeuw.
Zie ook artikel 01271 voor het tweede gedeelte en zie ook artikel 01272 voor het laatste gedeelte.

De Wijerd, jaargang 11 nr. 2 en 3;  
 

30. Databasenummer: 01271  
De Papiermolens op de Leuvenumse Beek (I) Aanbesteding
Artikel           (?)    [IJzerman, A.J.]
Het afbreken der gebouwen behoorende tot den zoogenaamde ZANDMOLEN en het weder opbouwen van eene opzigterswoning met bijlevering der te kort komende materialen.
Zie ook artikel 01270 voor het eerste gedeelte en zie ook artikel 01273 voor het laatste gedeelte.

De Wijerd Jaargang 11;  
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 12 januari 2021