Homepage OVE Collectie Publicaties OVE Zoekresultaat

Zoekresultaat:    print   (in veld: Medium)     

Aantal gevonden publicaties : 2388   (uit: 2461)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 80 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10       Volgende       Eind

of direct naar pagina: 

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Databasenummer: 00005  
Jaarverslag Oudheidkundige Vereniging "Ermeloo" 1982
Jaarverslag           (1983)    [Dijk van, J.W.P.]
Verslag van de activiteiten en de gehouden lezingen in 1982.
Bestuurssamenstelling:
Dhr. A.R. van der Graaf, voorzitter
Dhr. J.W.P. van Dijk, secretaris
Dhr. A.J. Vonkeman, penningmeester
Aantal leden: 64

Eigen beheer;  
 

2. Databasenummer: 00006  
Jaarverslag Oudheidkundige Vereniging "Ermeloo" 1983
Jaarverslag           (1983)    [Dijk van, J.W.P.]
Verslag van de activiteiten en door de vereniging verzorgde lezingen in 1983.
Bestuurssamenstelling:
Dhr. A.R. van der Graaf, voorzitter
Dhr. J.W.P. van Dijk, secretaris
Dhr. A.J. Vonkeman, penningmeester
In de vergadering van 28 september 1983 werd de heer G.van der Spoel als voorzitter gekozen.

Eigen beheer;  
 

3. Databasenummer: 00007  
Jaarverslag Oudheidkundige Vereniging "Ermeloo" 1984
Jaarverslag           (1984)    [Dijk van, J.W.P.]
Verslag van de activiteiten en door de vereniging verzorgde lezingen in 1984
Bestuurssamenstelling:
Dhr. G. van der Spoel, voorzitter
Dhr. J.W.P. van Dijk, secretaris
Dhr. A.J. Vonkeman, penningmeester
Aantal leden: 65

Eigen beheer;  
 

4. Databasenummer: 00008  
Jaarverslag Oudheidkundige Vereniging "Ermeloo" 1985
Jaarverslag           (1985)    [Dijk van, J.W.P.]
Verslag van de activiteiten en door de vereniging verzorgde lezingen in 1985
Bestuurssamenstelling:
De heer G. van der Spoel - voorzitter
De heer J.W.P. van Dijk - secretaris
De heer A.J. Vonkeman - penningmeester
Aantal leden: 59

Eigen beheer;  
 

5. Databasenummer: 00009  
Jaarverslag Oudheidkundige Vereniging "Ermeloo" 1986
Jaarverslag           (1986)    [Dijk van, J.W.P.]
Verslag van de activiteiten en door de vereniging verzorgde lezingen in 1986
Aantal leden: 58

Eigen beheer;  
 

6. Databasenummer: 00010  
Jaarverslag Oudheidkundige Vereniging "Ermeloo" 1987
Jaarverslag           (1987)    [Dijk van, J.W.P.]
Verslag van de activiteiten en de door de vereniging verzorgde lezingen in 1987.
Aantal leden: 63

Eigen beheer;  
 

7. Databasenummer: 00011  
Jaarverslag Oudheidkundige Vereniging "Ermeloo" 1988
Jaarverslag           (1988)    [Dijk van, J.W.P.]
Verslag van de activiteiten en door de vereniging verzorgde lezingen in 1988.
Bestuurssamenstelling:
De heer G. van der Spoel - voorzitter
De heer J.W.p. van Dijk - secretaris
De heer A.J. Vonkeman - penningmeester
Ledenaantallen:
Eind 1983 65 leden
Eind 1984 56 leden (na sanering)
Eind 1985 59 leden
Eind 1986 58 leden
Eind 1987 63 leden
Eind 1988 64 leden

Eigen beheer;  
 

8. Databasenummer: 00027  
Jaarverslag 2004 Oudheidkundige Vereniging "Ermeloo"
Jaarverslag           (2004)    [Wijngaarden van, D.J.]
Het bestuur werd in 2004 gevormd door: H.J. van Beek, D.J. van Wijngaarden, St. van Loo, E. Lubbersen, J.W.P. van Dijk, T. Hazeu.
Ledenaantal: 614
Lezingen:
* "De razzia van Putten" door schrijfster Else Flim
* "Reizende middenstanders; van kiepkeerls tot grootwinkelbedrijf" door de heer G. v.d. Veen
* Excursie naar het Museum Verbindingsdienst te Ede met rondleiding door de heer P. Yska
* "Sprekende Stenen" door P.J. Tuinema
* Vertoning oude amateurfilms van Ermelo door Dick Boll

Eigen beheer;   1 
 

9. Databasenummer: 00028  
Jaarverslag 2005 Oudheidkundige Vereniging "Ermeloo"
Jaarverslag           (2005)    [Wijngaarden van, D.J.]
Er werd een extra nummer van "Van 't Erf van Ermel" uitgegeven. / Aantal leden: 670
Lezingen:
* Ermelose Molenavond met lezing door de heer D. Prins
* "Het laatste oorlogsjaar"door de heer W. Boersma
* Excursie naar het Nationaal monument. Kamp Amersfoort
* De tradities, klederdracht en sieraden van het dorp Staphorst door de heer Rein Lotterman
* "Momenten uit 1150 jaar geschiedenis van Ermelo" door Hans van Dijk

Eigen beheer;  
 

10. Databasenummer: 00029  
Jaarverslag 2006 Oudheidkundige Vereniging "Ermeloo"
Jaarverslag           (2006)    [Wijngaarden van, D.J.]
- Het jaar 2006 betekende voor het Romeinse Marskamp, op Ermelose bodem de start en de
afronding van een groots restauratieproject.
- St. van Loo-voorzitter; D.J. van Wijngaarden-secretaris; G. van Norden-penningmeester;
E. Lubbersen-bestuurslid en vice-voorzitter; T. Hazeu-bestuurslid
Aantal leden: 706
Lezingen:
* "Bivakkeerde er in of rond het jaar 770 na chr. een Romeins legioen op de Ermelosche heide in het daar aanwezige marskamp? Wel veel vragen maar slechts enkele antwoorden"
door Peter Yska
* Diavoorstelling van oude prentbriefkaarten van Oud- en Nieuw Groevenbeek en de contreien van Ermelo door Anton Klaassen
* "Landgoederen van de Gelderse Vallei" door Gerrit de Graaf
* Excursie naar het Koninklijk Park "Het Loo" te Apeldoorn met rondleiding van de heer en mevrouw Maassen
* "Met de hond en de hondenkar terug in de historie" door Bert Willemen
* "Over Peereboom, Palmbosch, Polslag en .... pantoffels" Het westelijk gedeelte van de gemeente Ermelo, door Hans van Dijk

Eigen beheer;  
 

11. Databasenummer: 00030  
Jaarverslag 2007 Oudheidkundige Vereniging "Ermeloo"
Jaarverslag           (2007)    [Wijngaarden van, D.J.]
Bestuurssamenstelling:
St. van Loo; D. J. van Wijngaarden; E.Lubbersen; C. van Norden; T. Hazeu; G. Meewis; H. Gerards.
Aantal leden:792
Lezingen:
* "Welk een rustig plekje" door Gert Hofsink
* Diavoorstelling over Staverden door de heer G. van den Bosch
* "Geloven aan de zoom van de Veluwe" door Dr. A.Sulman
* Excursie naar de historische binnenstad van Harderwijk
* "De Romeinen in Nederland"door Jona Lendering
* "Van Lindeboom tot Lindelaan"door Hans van Dijk

Eigen beheer;  
 

12. Databasenummer: 00031  
Jaarverslag 2008 Oudheidkundige Vereniging "Ermeloo"
Jaarverslag           (2008)    [Wijngaarden van, D.J.]
2008, voor de O.V.E. een kroonjaar, een jaar waarin de vereniging op bescheiden wijze een parelmoer jubileum vierde.
Aantal leden: 892
Bestuurssamenstelling:
St. van Loo-voorzitter; D.J. van Wijngaarden-secretaris; T.Hazeu-penningmeester;
G. Meewis-algemeen besfuurslid en vice-voorzttter; H. Gerards-algemeen bestuurslid
Lezingen:
* "De burgerlijke stand en het naamrecht vroeger en nu" door de heer W.D. Zondag
* Diavoorstelling met oude foto's van Ermelo uit de collectie "Jansen" door Dick Boll
* 'Portret van twee polders" door Gerrit de Graaff
* Excursie naar Museumboerderij "De Mariahoeve" in Putten
* "Elburg en zijn voormalige Joodse inwoners" door W. van Norel
* Filmmiddag en filmavond over Oud-Ermelo door Dick Boll
* "Kriskras door Ermelo in de vorige eeuw'door Hans van Diik

Eigen beheer;  
 

13. Databasenummer: 00032  
Jaarverslag 2009 Oudheidkundige Vereniging "Ermeloo"
Jaarverslag           (2009)    [Wijngaarden, D.J. van]
Het ansichtkaartenrecord voor het Guinness Book werd niet gehaald
Samenstelling bestuur:
St. van Loo - voorzitter; D.J. van Wijngaarden - secretaris; T. Hazeu-van Veldhuizen - penningmeester; G. Meewis- algemeen bestuurslid en vice-voorzitter; H. Gerards- algemeen bestuurslid; G.D. van Loo- algemeen bestuurslid vanaf 25 februari 2009; E. Vonkeman- algemeen bestuurslid vanaf 25 februari 2009
Aantal leden: 961
Lezingen:
* Het leven en werken van Professor Dr. P.A. Kohnstamm door de heer H. Bouw
* Landgoed Groevenbeek door Gert Schuurman
* Excursie naar Elburg met stadswandeling o.l.v. gidsen langs het Joods historisch erfgoed met bezoek aan de Joodse begraafplaats en Museum "Sjoel Elburg"
* De arbeid van ds. H.W. Witteveen en 150 jaar Zendingskerk inErmelo door ds. A.W. Berkhof en L. Mol
* De Tweede Wereldoorlogperiode in Ermelo door P. Yska
* Excursie i.s.m. het NMP met wandeling o.l.v. E. v.d. Beek en H.. Born naar het voormalige onderduikershol te Drie en het paaltje van Jannes
* "Het ouwe darp voor 100 jaar" door Hans van Dijk

Sinds mei 2008 werkt het comité Open Monumentendag Ermelo onder de vlag van onze
vereniging. In 2009 bestond het comité uit de heren G. Hofsink, R. Kaper, G.D. van Loo en
St. van Loo en mevrouw N. Overkamp. De leden T. Idema en P. v.d. Velde hebben afscheid
genomen van het comité.

Eigen beheer;  
 

14. Databasenummer: 00033  
Jaarverslag 2010 Oudheidkundige Vereniging "Ermeloo"
Jaarverslag           (2010)    [Wijngaarden van, D.J.]
De officiële opening van het Pakhuis was een moment waar we jaren naar uit hadden
gekeken. Aan het einde van het jaar deed zich de mogelijkheid voor om een eigen verenigingsruimte in de voormalige Professor Kohnstammschool te huren.
Ledenaantal: 1027
Lezingen:
- Filmvoorstelling over oud Ermelo in twee sessies door Dick Boll
- "Het ouwe darp voor 100 jaar" door Hans van Dijk
- "Op zoek naar Monumentale Bomen" door Gerrit de Graaff
- "Klankbeeld over beschermd natuurgebied "De Leemputten bij Staverden door Arie Vermeer
- Excursie o.l.v. gidsen in Kasteel en Landgoed "Ter Horst" in Loenen
- "Van Heeren, Boeren en andere Buitenlui", door de heer G. Maassen
- Cultureel historisch programma met muziek en zang over het voormalige eiland Schokland, door "Jannetje en Dubbel", twee echte Schokkers

 

15. Databasenummer: 00034  
Jaarverslag 2011 Oudheidkundige Vereniging "Ermeloo"
Jaarverslag           (2011)    [Wijngaarden van, D.J.]
De officiële opening van onze verenigingsruimte, op 22 oktober, was het moment waar we een heel jaar naar toe hebben gewerkt en uitgekeken. Na 33 jaar eindelijk een eigen verenigingsruimte, inmiddels omgedoopt tot "sociëteit Ermeloo".
Samenstelling bestuur:
St. van Loo - voorzitter
D.J. van Wijngaarden - secretaris
T. Hazeu-van Veldhuizen - penningmeester
G. Meewis - algemeen bestuurslid en vicevoorzitter
H. Gerards - algemeen bestuurslid
G.D. van Loo - algemeen bestuurslid
E. Vonkeman - algemeen bestuurslid
H. Loedeman - algemeen bestuurslid
C. Staal - algemeen bestuurslid
Aantal leden:1082
Lezingen:
- Traditionele filmvoorstelling "Langs het tuinpad van mijn vader" over oud Ermelo door Dick Boll
- "'s Heeren Loo en Ermelo verbondenheid in ontwikkelingen" door Henk Beltman uit Harderwijk en Hans van Dijk
- "Grafstenen krijgen een gezicht" door Natalie Overkamp en Gert Hofsink
- Presentatie in het Armeloos dialect door de Dialectwerkgroep van de O.V.E.
- Excursie naar Landgoed "De Ullerberg".
- "Ermelo, archeologisch nader bekeken" door regioarcheoloog Maarten Wispelwey
- "Het leven niet waard, een geschiedenis van rassenwaan" door Janneke de Moei en medewerkers van de Stichting "Sobibor".

Eigen beheer;  
 

16. Databasenummer: 00035  
Jaarverslag 2012 Oudheidkundige Vereniging "Ermeloo"
Jaarverslag           (2012)    [Wijngaardenvan, D.J.]
Presentatie van het door Natalie Overkamp en Gert Hofsink samengestelde boekwerk "De Boer op in Ermelo", een co-uitgave van "Het Pakhuis", Comité Open Monumentendag Ermelo en onze vereniging.
Leden aantal: 1141
Lezingen:
- Filmvoorstelling met oude films van Ermelo door Dick Boll.
- Cultureel programma over de historie van Schokland door het duo "Jannetje en Dubbel"
- Presentatie in het Armeloos dialect, in het programma na de pauze van de leden-vergadering in "De Dialoog", door de dialectwerkgroep van de O.V.E.
- Avondexcursie op landgoed "Oud Groevenbeek" met bezoek aan het landhuis en het terrein met opstallen.
- Lezing door Evert de Graaf over de razzia in Putten op I en 2 oktober 1944.
- "Van Beerdsen tot Van Bentum",lezing met oude foto's van Ermelo door Hans van Dijk.
- Gezamenlijke verenigingsavond met "Herderewich" in het Dolfinarium te Harderwijk met lezing en filmbeelden door directeur Marten Foppen.

Eigen beheer;  
 

17. Databasenummer: 00036  
Jaarverslag 2013 Oudheidkundige Vereniging "Ermeloo"
Jaarverslag           (2013)    [Wijngaarden van, , D.J.]
Bij de oprichtingsvergadering in 1976 werd het doel en de werkwijze van de vereniging uiteengezet: het organiseren van lezingen,tentoonstellingen, excursies, archiefonderzoek, het verzamelen van oude veldnamen, het inventariseren van oude boerderijen enz.
Leden aantal: 1262
Lezingen:
- Lezing "Erbarmelo, hoe Ermelo een zorgdorp werd" door Theo Bunjes, oud-burgemeester van Ermelo.
- "Op 't Veluws Hessenspoor",lezing door Louis Fraanje van de Jac. Gazenbeekstichting
- Presentatie van de genealogiewerkgroep na het officiële gedeelte van de leden-vergadering.
- Middagexcursie Drie en naar Het Solse Gat o.l.v. gids Louis Fraanje.
- Klederdrachtenshow door Rein Lotterman uit Nunspeet en 25 medewerkers met lezing "De geschiedenis van de Veluwse dracht".
- Lezing "Groen door Oranje" in het kader van "de Maand van de Geschiedenis". Een historische zwerftocht door de Koninklijke Houtvesterij "Het Loo" door de heer G. Maassen
- Boekpresentatie en lezing door Luuk Buddingh uit Ermelo over 150 jaar "Huis van Barmhartigheid" in Ermelo.
- Lezing en fotopresentatie door Hans van Dijk met thema "De Stationsstraat in Ermelo 1900-1970, van woon- tot winkelstraat".

Eigen beheer;  
 

18. Databasenummer: 00037  
Jaarverslag 2014 Oudheidkundige Vereniging "Ermeloo"
Jaarverslag           (2014)    [Wijngaarden van, D.J.]
- Begin januari werden we opgeschrikt door het bericht van overlijden van bestuurslid
Gert Meewis.
- 19 mei was een hoopvolle maar tegelijkertijd ook een "zwarte dag" voor onze vereniging.
's Middags hadden de voorzitter en secretaris in een onderhoud met wethouder J.v.d.Bosch gesproken over dat het een mooie kans zou zijn het monumentale pannenfabriekje van Knevel aan de Hamburgerweg t.z.t. in te richten en te gebruiken als verenigingsruimte. Niet wetende dat een paar uur later het fabriekje volledig in vlammen op zou gaan. Letterlijk viel een droom in duigen.
- Onze voorzitter kreeg namens de Koning uit handen van burgemeester Baars een
Koninklijke Onderscheiding uitgereikt en opgespeld.
Ledenaantal: 1307

Lezingen:
- Lezing en fotopresentatie "Het landleven op de Veluwe" door Louis Fraanje van de Jac. Gazenbeekstichting uit Lunteren.
- Fotopresentatie over oud Ermelo in de periode 1945-1958 door Dick Boll na het officiële gedeelte van de ledenvergadering.
- Diaserie door Peter Tazelaar uit Voorthuizen met de titel "Behouden schoonheid van het Landgoed Staverden".
- Avondexcursie met historische rondwandeling o.l.v. gidsen door Nijkerk met tevens bezoek aan de Grote Kerk.
- "Rondom Ermelo" fotoserie over natuur en historie door Jaap Tempel.
- Lezing in het kader van "de Maand van de Geschiedenis" door Jaap Sepers uit Eethen over de Belgische vluchtelingen in 1914.
- Verenigingsavond van zustervereniging "Herderewich" in samenwerking met onze vereniging. Lezing door kunst-,architectuur-, en bouwhistoricus drs. Meta A. Prins-Schimmel n.a.v. haar boekwerk over "De Grote of onze Lieve Vrouwenkerk" in Harderwijk.
- Lezing en presentatie via de beamer door professor dr. Mart van Lieburg. Titel van de lezing: "Huizen van Barmhartigheid. Psychiatrische zorg op de Veluwe in de 19e eeuw".

Eigen beheer;  
 

19. Databasenummer: 00038  
Jaarverslag 2015
Jaarverslag           (2015)    [Dick van Wijngaarden]
In 2015 trad een nieuwe redactiecommissie aan voor ons verenigingsblad "Van't Erf van
Ermel". Met deze wisseling onderging het blad tegelijkertijd een ware metamorfose.
Op 10 juni werden we opgeschrikt door het plotselinge overlijden van bestuurslid Cor Staal.
Op 1 december konden in het bijzijn van wethouder J. v.d. Bosch en de
pers reeds de eerste twee Beeldbanken door de voorzitter Steven van Loo officieel worden
geopend.
Bestuurssamenstelling:
Steven van Loo - voorzitter
Dick van Wijngaarden - secretaris
Gertjan van Assen - penningmeester
Theo Koster - algemeen bestuurslid en vicevoorzitter vanaf 25-02-2015
Hans Gerards - algemeen bestuurslid
Gert van Loo - algemeen bestuurslid
Egbert Vonkeman - algemeen bestuurslid
Henk Loedeman - algemeen bestuurslid
Cor Staal - algemeen bestuurslid tot en met 9 juni 2015
Leden aantal: 1311
Lezingen:
- Lezing "Buitenplaatsen rond de Veluwe" door Peter Tazelaar
- Fotopresentatie "Een reis door de tijd. Over haren en veren" door Arie Vermeer
- Zwerftocht over de Veluwe in het voetspoor van Jac. Gazenbeek (1894-1975) door Louis Fraanje
- Viermaal vertoning oude bevrijdingsfilms Ermelo in het kadervan 70-jarige herdenking bevrijding Ermelo
- Middagexcursie naar museumboerderij "Hagedoorns Plaatse" in Epe.
- Lezing "Het leven op landgoed Groot Spriel in Putten" door Evert de Graaf
- Fotopresentatie "Veluwe, ontmoetingen met het verleden" door Geurt Besselink
- Dorpsgenoten vertellen over vroeger en wandelingen door oud Ermelo rond 1900. Foto- en filmprogramma Dick Boll.

Eigen beheer;  
 

20. Databasenummer: 00039  
Jaarverslag 2016 Oudheidkundige Vereniging "Ermeloo"
Jaarverslag           (2016)    [Wijngaarden van, D.J.]
In het jaarverslag 2016 heeft de interim-secretaris uitvoerig verslag gedaan van de vele activiteiten die de OVE in het jaar 2016 organiseerde, naast feiten als ledenbestand en financieel verslag. Het geheel verluchtigd door een aantal kleurige illustraties.
Bestuurssamenstelling: Steven van Loo-voorzitter, Dick van Wijngaarden- secretaris tot en met 24 februari 2016 en waarnemend vanaf 22 december 2016
Viviane van Oosten-Thal secretaris-le secretaris vanaf 24 februari tot en met 22 december 2016 en algemeen bestuurslid vanaf 22 december 2016; Gertjan van Assen-penningmeester en ledenadministratie; Nely Klarenbeek-algemeen bestuurslid en 2e secretaris vanaf 24 februari 2016; Theo Koster- algemeen bestuurslid en vicevoorzitter.Jan Bisschop-algemeen bestuurslid vanaf 24 februari 2016; Hans Gerards-algemeen bestuurslid; Gert van Loo- algemeen bestuurslid; Egbert Vonkeman-algemeen bestuurslid en Henk Loedeman-algemeen bestuurslid.
Lezingen:
- Lezing “Ermelo, de Beeldenstorm (1566) en Alva’s Raad van Beroerten, een dorp in de luwte” door Sander Wassing
- Lezing door Theo Koster over het Landhuis op Oud Groevenbeek en haar bewoners na het officiële gedeelte van de ledenvergadering.
- Lezing met fotopresentatie over de historie van ’s Heeren Loo door Frank Kluit n.a.v. het 125-jarig bestaan van deze instelling in Ermelo.
- “Groeten uit Ermelo”, presentatie door Hans van Dijk, Ermelo.
- Middagexcursie naar Landgoed “de Ullerberg”, Ermelo.
- Lezing door Evert de Graaf uit Putten over Jonker Jan en Jonker Frits uit Putten.

Eigen beheer;  
 

21. Databasenummer: 00040  
Nota van J.Jan Loot
Nota           (1938)    [Loot, Jan]
Boek-, papier-, muziek-, en kunsthandel. Stationsstraat Ab 18 Ermelo. Telefoon 112 Giro 178626.

Zie ook de foto's 492, 3715 , 3734, 4279 , 5407 en 5705 en grafmonument 4570

 

22. Databasenummer: 00041  
Nota van Electro- technisch installatie bureau B. de Weerd
Nota              [Weerd de, B.]
Nota van Electro- technisch installatie bureau B. de Weerd. Koningin Emmalaan Ermelo.
Lampekappen, Waschmachines, stofzuigers, strijkijzers en alle huishoudelijke electrische apparaten. Petrol- kook-comforen en Motorpomp installaties

 

23. Databasenummer: 00042  
Nota van W. van Rijswijk Uitgever
Nota           (23-10-1935)    [Rijswijk van, W]
Nota van W. van Rijswijk Uitgever. Voor geplaatste advertentiën in Nijkerksche Post
 

24. Databasenummer: 00043  
Nota van R. van Randen
Nota           (00-01-1935)    [Randen van, R]
Nota van R. van Randen telefoon 39 giro 147271 Smederij - brandstoffen
 

25. Databasenummer: 00044  
Autohandel J. Adam
Nota           (04-1936)    [Adam, J]
Autohandel, Verhuur- en Reparatie- Inrichting J. Adam, Rijksstraatweg Ermelo, Tel. No.83 Giro No. 19390
Zie ook grafmonument 31.

 

26. Databasenummer: 00045  
Veluwsche Bladen
Briefhoofd              [Wuestman, D.J.]
Veluwsche Bladen, De Harderwijker - Ermelosche Courant - Nunspeetsche Courant - Elburgsche Courant - Puttensche Courant - Nieuw Nijkerksche Courant en Elspeetsche Courant
Hoofd-Administratie: D.J. Wuestman - Wolleweversstraat 11 - Harderwijk, Tel. no.46 , popstrekening 66 (Veluwsche Bladen, Harderwijk)

 

27. Databasenummer: 00046  
Rekening van de n.v. ToKo
Nota              [ToKo]
Rekening van de n.v. ToKo Ermelo, giro nr. 128514, tel. 30
Een foto van winkel De Toko 3716

 

28. Databasenummer: 00047  
Autogarage "De Veluwe"
Briefhoofd              [Wildeman, H.]
Autogarage "De Veluwe" , Luxe auto-verhuur- en repatatieinrichting, benzine- en oliedepot H. Wildeman - Ermelo, Stationsstraat - tel.nr.45 - postrekening 178334
Zie ook grafmonument 7846.

 

29. Databasenummer: 00048  
C. van Ouwendorp
Briefhoofd              [Ouwendorp van, C]
C. van Ouwendorp, dames- en heerenkleeding naar maat, Stationsstraat - Ermelo
 

30. Databasenummer: 00049  
Electrische boek-, courant- en handelsdrukkerij P. Bolhuis
Briefhoofd              [Bolhuis, P.]
Electrische boek-,courant- en handelsdrukkerij P. Bolhuis Ermelo, tel.91 , postrekening 138027 Alles op het gebied van drukwerk zoals: adreskaarten, catalogussen, kwitanties, reglementen enz. enz.
Zie ook Genealogie-Ermeloo en foto 3786 en 1180

Bolhuis, P.;  
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 80 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10       Volgende       Eind

of direct naar pagina: 

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 5 januari 2021