Beeldbank Foto's
 → 
 →  [Database nr. 001684]
 

 
 

 

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Database nr. : 001684
 
Titel : Zendingskerk
Plaats : Ermelo
Buurtschap :
Adres (of locatie) : Harderwijkerweg
Datering : ca. 1930
Bijzonderheden : In 1934 is de tekst: De geest en de Bruid zeggen: Kom! weggehaald.
In 1859 ontstond in Ermelo een vrije zendingsgemeente onder leiding van
ds. H.W. Witteveen. Ds. Witteveen was niet van plan geweest om een vrije gemeente te stichten, maar toen hij door het toenmalig Provinciaal Kerkbestuur van Gelderland uit zijn ambt werd gezet, bleef hem geen andere keuze. Ds. Witteveen sloot zich niet aan bij andere afgescheiden gemeenten en hij verwierp een binding aan de belijdenisgeschriften. De Zendingskerk groeide al spoedig uit tot een levende, actieve gemeente waarin diaconaat, zending en vorming een belangrijke plaats innamen.

De voorgangers waren ‘ijverige zielzorgers’. Belangrijke handelingen waren ‘bidden, mediteren, zelfonderzoek, Bijbel lezen en bestuderen. De levensstijl was sober, de zondagsheiliging belangrijk. In de traditie van de ‘founding fathers’ van de Zendingskerk (Witteveen en de gebroeders Mooij tot ruim in de twintigste eeuw) zijn het persoonlijk geloof, de persoonlijke geloofsbeleving en de persoonlijke praktische toepassing van het geloof in de praktijk de aspecten waar het om draait.

De wortels van de Zendingskerk vertonen overeenkomst met die van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten, waarvan ds. Witteveen één van de grondleggers was. De ‘vrije gemeenten’ werden gekenmerkt door een ruime Evangelieverkondiging en een warm gemeentelijk leven. Ze wilden zijn ‘vrije hervormde gemeenten’, georiënteerd op het Nieuwtestamentisch gemeentebeeld. Zij zijn congregationalistisch, d.w.z. de ledenvergadering van de plaatselijke gemeente is de hoogste instantie die bindende uitspraken kan doen. Zij stellen dat het bindend gezag van alle andere geschriften dan de Bijbel, over leer en leven, moet worden afgewezen. Zij leren de autonomie van de gemeenten. Ze zijn presbyteriaal: de leiding van de gemeenten berust bij de ouderlingen en het ‘priesterschap van alle gelovigen’ is leidend: ieder Christen heeft een taak en een ambt in de kerk. Zij wensen te zijn: gemeenten van gelovigen. De Zendingskerk als ‘vrije gemeente van de eerste orde’ was niet een belijdeniskerk, maar een geloofsgemeenschap.
In de bijlage een geluidsfragment over het kerkhof van de Zendingskerk gemaakt door de EO met de heer Luuk Buddingh
 
Collectienaam : Oudheidkundige Vereniging Ermeloo
Rubriek : Kerken
Subrubriek :
Categorie : Foto: z/w
Achterkant afbeelding : Blanco
Coördinaten (Google) :
 
 
Bijlage(n):

     

Wilt u reageren op bovenstaand foto?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 13 juli 2016